Kako da izvadimo koru iz šerpe?

Stavimo šaku na sredinu kore i šerpu okrenemo naopako. Sasvim lako, kora će iskliznuti iz šerpe i stajaće na našoj šaci.

Odložimo šerpu i drugom rukom pažljvo odvojimo peci papir od kore.

Na koru stavimo odgovarajući tanjir i okrenemo ga.

Kolač će ostati u tanjiru.