Katarina Petrović je rođena u Beogradu 1977. godine gde i danas živi i radi.

Po zvanju je jedno, po zanimanju drugo, po životnom pozivu sasvim treće.

Na kazanu ima muža i sina.